Sutúra Achillovej šľachy

K pretrhnutiu Achillovej šľachy môže dôjsť z rôznych príčin. Často dochádza k opakovanému preťažovaniu šľachy, ktoré vedie k miestnemu zápalu a opuchu, lokálne vzniká jazvovité tkanivo, ktoré nie je tak pevné a elastické ako zdravá šľacha, z tohto dôvodu je šľacha náchylnejšia na roztrhnutie. Achillova šľacha sa častejšie trhá u mužov nad 40 rokov veku, pri športových aktivitách bez správnej rozcvičky a to najmä pri športoch pri ktorých dochádza k náhlej zmene smeru pohybu.

Príznaky roztrhnutia Achillovej šľachy sú: náhla a ostrá bolesť v pätovej oblasti, vznik poúrazového opuchu, hmatateľný defekt v priebehu šľachy, býva počuteľné zvykový efekt roztrhnutia, nemožnosť postaviť sa na špičky.

Diagnostika roztrhnutia Achillovej šľachy hneď po úraze je pomerne jednoduchá, ide o klinické vyšetrenie, pri ktorom hmatateľný defekt v priebehu šľachy potvrdzuje diagnózu. V niektorých prípadoch dlhodobých bolestí, čiastočných natrhnutí je indikované vyšetrenie magnetickou rezonanciou alebo ultrazvukom.

Liečba roztrhnutia achillovej šľachy je vo väčšine prípadov operačná, teda zošitím (sutúrou) Achillovej šľachy s následnou fixáciou dolnej končatiny ortézou alebo sadrovou dlahou.

Máte už váš termín?

Zavolajte nám na 0915 88 77 11 alebo sa objednajte online.