Súdne znalectvo

Vypracujeme pre vás nestranný znalecký posudok v odbore ortopédia. MUDr. Jozef Holjenčík je súdny znalec registrovaný na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

Kontaktujte nás pre vypracovanie posudku.

Kontaktujte nás