Pokyny po operačnom zákroku

Všeobecné

 • Po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia môžete postupne jesť a piť tekutiny, odporúčame ľahko stráviteľné jedlá.
 • Nešoférujte!
 • V deň operácie nevykonávajte aktivity, ktoré si vyžadujú sústredenosť a koncentráciu.
 • Pokiaľ možno nemanipulujte s krycím obväzom alebo náplasťami do kontroly.
 • Operované miesto nekúpte ani nesprchujte.
 • Operačné rany nemôžu byť v kontakte s vodou, kozmetikou, alebo s vonkajším prostredím pre možné riziko infekcie. Ak sa tak náhodou stane rany pretrite alkoholovým dezinfekčným prostriedkom a prelepte náplasťou. Platí pravidlo kým sú v rane stehy, rana má byť prekrytá.
 • Operované miesto chlaďte vreckom s ľadom, prípadne gélovým chladiacim vreckom – chladné predmety vždy prikladajte len cez obväz, prípadne uterák, nikdy nie priamo na kožu!
 • Naordinované peky užívajte podľa odporučenia ošetrujúceho lekára.
 • V prípade neprimeraných bolestí a opuchu končatiny nás kontaktuje na t. č. 0915 88 77 11
 • Na pooperačnú kontrolu sa prosím dostavte v dohodnutom termíne.

Po artroskopií kolena

 • Snažte sa cvičiť prstami na nohe, v členku a napínať stehenný sval – svalová pumpa podporuje prekrvenie končatiny, znižuje riziko tvorby krvných zrazenín v cievach a podporuje hojenie tkanív.
 • Na neoperovanej končatine noste počas celého dňa antitrombotickú pančuchu, ktorú si na noc zložíte a nasledujúce ráno, ešte na lôžku, opätovne na končatinu navlečiete. Pančuchu noste do 1. pooperačnej kontroly.
 • Počas chôdze sa vyhýbajte odrazom, doskokom, drepu, kľačaniu na operovanom kolene.
 • Nesnažte sa počas chôdze držať koleno vo fixovanom postavení, ak tak neurčí váš ošetrujúci lekár.
 • Počítajte s možným pooperačným opuchom kolena – v prípade výrazného tlaku obväzu z dôvodu opuchu krycí obväz zložte a operačné rany prekryte rýchlonáplasťou.

Po artroskopií ramena

 • Po prepustení z nášho zdravotníckeho zariadenia oddychujte niekoľko hodín s trupom vo vyvýšenej polohe
 • Počas spánku taktiež využívajte vyvýšenú polohu trupu. Nespite na operovanom ramene
 • Snažte sa cvičiť prstami na ruke a v lakti – svalová pumpa podporuje prekrvenie končatiny, znižuje riziko tvorby krvných zrazením v cievach a podporuje hojenie tkanív
 • Ak určí ošetrujúci lekár, môžete vykonávať jemné a pomalé pohyby v ramene po úroveň horizontály
 • V prípade fixácie ramena na ramennej ortéze cvičte len prstami na ruke a nemanipulujte s naloženou ortézou
 • V operovanej končatine nenoste žiadne bremená
 • Počítajte s možnými bolesťami a pooperačným opuchom v oblasti ramena.

Po stabilizačnej operácii kolena

(plastika skríženého väzu • sutúra menisku)

 • Po prepustení z nášho zdravotníckeho zariadenia oddychujte niekoľko hodín s dolnou končatinou v horizontálnej polohe
 • Snažte sa cvičiť prstami na nohe, v členku a napínať stehenný sval – svalová pumpa podporuje prekrvenie končatiny, znižuje riziko tvorby krvných zrazenín v cievach a podporuje hojenie tkanív.
 • Na neoperovanej končatine noste počas celého dňa antitrombotickú pančuchu, ktorú si na noc zložíte a nasledujúce ráno ešte na lôžku, opätovne na končatinu navlečiete. Pančuchu noste do 1. pooperačnej kontroly.
 • Ak vám ošetrujúci lekár neodporučí inak ponechajte koleno fixované v stabilizačnej ortéze počas chôdze a v spánku, v prípade oddychovania v horizontálnej polohe, keď máte končatinu pod kontrolou, môžete uvoľniť fixačné popruhy ortézy a nechať v nej končatinu voľne položenú
 • Počas chôdze používajte barly na odľahčenie operovanej končatiny. Vyhýbajte sa prudkým pohybom, odrazom, doskokom a pod.

Po operácii hernie

Pupková prietrž

 • Počítajte s pooperačným opuchom a bolesťou v rane.
 • Cez deň noste brušný prietržový (herniový) pás.
 • Vyvarujte sa nadmernej záťaži, cvičeniu, zdvíhaniu ťažkých predmetov minimálne 4-6 týždňov.
 • Nenapínajte brušnú stenu, z postele vstávajte cez bok.
 • Lokálne ranu udržujte v suchom a čistom prostredí, prekrytú do vybratia stehov, v prípade potreby ju vydezinfikujte alkoholovým dezinfekčným prostriedkom.

Slabinová prietrž

 • Počítajte s pooperačným opuchom a bolesťou v rane.
 • Môže vzniknúť hematóm v intímnych partiách u mužov aj žien.
 • Vyvarujte sa nadmernej záťaži, cvičeniu, zdvíhaniu ťažkých predmetov minimálne 4-6 týždňov.
 • Nenapínajte brušnú stenu, z postele vstávajte cez bok ranu si pri kýchaní, kašli pridržiavajte.
 • Dbajte na dostatočnú hydratáciu, užívajte lieky na zmäkčenie stolice (zníženie tlaku pri defekácii).
 • Lokálne ranu udržujte v suchom a čistom prostredí, prekrytú do vybratia stehov, v prípade potreby ju vydezinfikujte alkoholovým dezinfekčným prostriedkom.

Po operácii kŕčových žíl

Klasickou metódou

 • Niekoľko hodín po operácii môžete začať chodiť.
 • Je možný pooperačný opuch, bolesti v ranách, modriny v okolí rán.
 • Užívajte nízkomolekulový heparín injekčne subkutánne ako prevenciu tvorby zrazenín obvykle do prvej kontroly.
 • Aspoň 6 týždňov používajte elastické kompresívne pančuchy, kompresívnej triedy II.
 • 2 - 4 týždne sa vyvarujte pobytu na slnku.
 • Lokálne ranu udržujte v suchom a čistom prostredí, prekrytú do vybratia stehov, v prípade potreby ju vydezinfikujte alkoholovým dezinfekčným prostriedkom.

Laserom - EVLA

 • Po operácií môžete chodiť.
 • Môžete mať pooperačný opuch, modriny v miestach vpichov, prechodné hyperpigmentácie (stmavnutie kože) svetlohnedej farby, ktoré sa v priebehu niekoľkých mesiacov postupne stratia.
 • Užívajte nízkomolekulový heparín injekčne subkutánne ako prevenciu tvorby zrazenín obvykle do prvej kontroly.
 • Aspoň 6 týždňov používajte elastické kompresívne pančuchy, kompresívnej triedy II.

Máte už váš termín?

Zavolajte nám na 0915 88 77 11 alebo sa objednajte online.