Rizartróza

Rizartóza je jedna z najčastejších artróz. Jedná sa o degeneratívne ochorenie základného kĺbu palca ruky, teda kĺbu medzi 1. záprstnou kosťou ruky a lichobežníkovou zápästnou kosťou. Pri tomto ochorení dochádza k zápalu, postupnému poškodzovaniu až úplnej deštrukcií tohto kĺbu. Príčinou býva preťažovanie kĺbu palca ruky, poúrazová nestabilita kĺbu po poranení väzov, môže vzniknúť aj po zlomeninách v tejto oblasti alebo pri reumatických chorobách. Zo začiatku je ochorenie nenápadné, bývajú prítomné občasné bolesti v oblasti palca najmä pri pohybe, bolesti sa postupne zhoršujú a stávajú sa trvalými. V dôsledku bolesti býva obmedzená úchopová sila, ťažkosti robia činnosti ako otváranie dverí kľúčmi, držanie hrnčeka, pacienti sa sťažujú, že nič neudržia v ruke. V mieste bolesti býva prítomný opuch, bolesť v pokoji a neskôr deformity kĺbu. Liečba počiatočných štádií ochorenia býva konzervatívna, imobilizáciou kĺbu, protizápalovými liekmi, injekciami aplikáciou rázovej vlny. V pokročilejších štádiách ochorenia je potrebná chirurgická liečba.

Ak máte ťažkosti s palcom ruky ktoré sa podobajú na tie, ktoré sú popísané vyššie neváhajte sa objednať na vyšetrenie.

Máte už váš termín?

Zavolajte nám na 0915 88 77 11 alebo sa objednajte online.