Plastika zadného skríženého väzu

Poranenie zadného skríženého väzu kolena oveľa zriedkavejšie ako poranenie predného skríženého väzu kolena. Typickým mechanizmom úrazu je náraz na prednú ploche predkolenia, napríklad pri dopravných nehodách náraz predkolenia o palubnú doku prípadne pri športe nárazom na pokrčené koleno. Izolované poranenia zadného skríženého väzu sú pomerne vzácne, častejšie dochádza ku kombinovaným poranenia aj iných štruktúr kolena, predného skríženého väzu meniskov a podobne. Poranenie sa prejavuje bolestivosťou, obmedzením pohybu, opuchom a náplňou kolena.

Pri vyšetrení je zrejmá nestabilita kolena zmerom dozadu, niekedy vidno nestabilitu aj na RTG snímkach a spoľahlivou diagnostickou metódou je magnetická rezonancia kolena.

Liečba môže byť konzervatívna u pacientov, ktorí nemajú veľké ťažkosti a je poranený izolovane len zadný skrížený väz. V prípade väčšej nestability kolena, poranenia aj iných štruktúr ako je zadný skrížený väz a za prítomnosti ťažkostí je indikovaná operačná liečba. Pri plastike zadného skríženého väzu sa môžu použiť rôzne druhy štepu , ktorými sa zadná skrížený väz nahradí. Po operácií nasleduje fixácia v ortéze.

Máte už váš termín?

Zavolajte nám na 0915 88 77 11 alebo sa objednajte online.