Plastika predného skríženého väzu

Predný skrížený väz stabilizuje koleno pri vykonávaní normálnych pohybov. Keď je tento väz poškodený kĺb stráca svoju stabilitu, čo následne vedie k ďalším poškodeniam v kolene, najmä poškodeniu chrupaviek a poškodeniu meniskov. Poškodenie predného skríženého väzu kolena je pomerne časté, tento väz stabilizuje koleno v predo-zadnom smere a najmä pri vykonávaní rotačných pohybov. Cievne zásobenie väzu je pomerne chudobné a preto je hojenie väzu po jeho poškodení alebo pretrhnutí veľmi limitované.

Pri úplnom pretrhnutí väzu nastane krvácanie do kĺbu v dôsledku ktorého zvyčajne vznikne náplň v kolene. Pri pretrhnutom skríženom väze sa koleno stáva väčšinou nestabilné. S rastúcou nestabilitou a netypickými pohybmi v kolene sa zvyšuje tlak pôsobiaci na kĺbnu plochu píšťaly čo vedie k poškodeniu meniskov a kĺbnej chrupavky. Pri tomto poškodení pacient cíti bolesť najmä pri chôdzi hore schodmi, behu alebo skákaní. U športovcov je väčšia pravdepodobnosť vzniku poškodenia chrupavky na jednom alebo viacerých miestach, ktoré postupne vedú k vzniku artrózy.

Pri diagnostike poškodenia predného skríženého väzu je dôležité klinické vyšetrenie spolu s anamnézou pacienta, so zobrazovacích vyšetrení je dôležitá magnetická rezonancia.

Pokiaľ pacient udáva pocit nestability kolena, má pocit, že mu ide koleno vyskočiť aj pri bežných pohyboch je potrebné premýšľať o náhrade predného skríženého väzu.

Plastika predného skríženého väzu je operačný výkon pri ktorom sa nahrádza predný skrížený väz šľachami svalov na vnútornej strane kolena (hamstringy) alebo šľachou z jabĺčka prípadne šľachou zo štvorhlavého svalu.

Máte už váš termín?

Zavolajte nám na 0915 88 77 11 alebo sa objednajte online.