Ošetrenie poškodenia chrupavky

Chrupavka v kĺbe je komplexné tkanivo, ktoré je schopné opakovane odolávať tlakovým silám, ale nemá schopnosť úplnej regenerácie ani pri malom poškodení. Zdravé fungovanie akéhokoľvek kĺbu závisí na stave jeho chrupaviek. Bez kĺbnej chrupavky alebo pri jej značnom poškodení nastane artróza, je to degeneratívny proces kĺbu, ktorý je bolestivý a limitujúci aktivitu daného kĺbu. Poškodenia kĺbnej chrupavky sú čím ďalej tým častejšie v dôsledku zvyšujúcej sa športovej aktivity, čoraz aktívnejšiemu životnému štýlu a rôznych úrazov. Diagnostika takéhoto poškodenia je komplexná. Degeneratívne (dlhodobé) poškodenia sú fyziologické s pribúdajúcim vekom a sú klasifikované podľa stupňa poškodenia chrupavky.

Osteochondrálne (zmiešané poškodenia chrupavky s kosťou nachádzajúcou sa pod chrupavkou) poškodenia kolena postihujú celú hrúbku chrupavky a ich príčinou býva úraz. Toto poškodenie môže byť samostatné, alebo môže byť súčasťou poškodenia viacerých štruktúr kolena spolu s meniskami alebo väzmi.

Príznakom poškodenia chrupavky môže byť bolesť kolena a jeho opakované náplne (voda v kolene). V prípade akútneho úrazového poškodenia chrupavky môže spôsobiť náplň kolena výrazné poškodenie funkcie kolena. So zvyšujúcou sa plochou poškodenia chrupaviek sa príznaky zvyknú zhoršovať. Anamnéza a klinické vyšetrenie napovedá o diagnóze. Definitívnu diagnózu zvyčajne pomáha stanoviť vyšetrenie magnetickou rezonanciou, v prípade pokročilých dlhodobých zmien RTG vyšetrenie. Nie každé poškodenie chrupaviek je rovnaké a ani pacienti nie sú rovnakí, práve naopak pociťujú rôzne ťažkosti a mávajú rozdielne nároky. Práve preto musí byť liečba poškodenia chrupaviek šitá na mieru každému človeku.

V Arthromede používame rôzne metódy liečby poškodenia chrupaviek je to:

  • viskosuplementačná liečba,
  • liečba krvnou plazmou (ACP) a Orthokinom,
  • umelé náhrady chrupavky - Hyalofast,
  • mikrofraktúry,
  • mozaiková plastika chrupavky.

Máte už váš termín?

Zavolajte nám na 0915 88 77 11 alebo sa objednajte online.