Operácia pruhu

Pruh, prietrž (hernia) je vyklenutie obsahu brušnej dutiny bez oslabené miesto v brušnej stene. Jedná sa teda o patologické presunutie orgánu z miesta jeho prirodzeného uloženia na iné miesto. Najčastejšie ide herniu v oblasti slabín (tzv. inguinálna hernia) alebo pupka (umbilikálna hernia), brušné (epigastrické), ale môže sa ale vyskytovať aj v jazve, alebo v iných lokalitách.

Brušná stena je v určitých oblastiach prirodzene oslabená, v týchto miestach môže následne vzniknúť vyklenutie pobrušnice aj so štruktúrami nachádzajúcimi sa v brušnej dutine. Príčinou vzniku hernie/pruhu je náhle zvýšenie vnútrobrušného tlaku napr. v dôsledku intenzívneho kašľa, zápchy, väčšej fyzickej námahy, intenzívneho cvičenia alebo posilňovania,a lebo u žien v tehotenstve.

Samotný pruh spôsobuje len minimálne problémy. Môže byť asymptomatický a nespôsobuje žiadne problémy, alebo môžu byť prítomné bolesti alebo zápaly. Často pacientovi vadí vyklenutie v oblasti brušnej steny.

Postupom času sa môže pruh skomplikovať, môže začať bolieť a môže pri nej dôjsť ku vzniku zrastov, zápalu, alebo nepriechodnosti čriev z dôvodu možného priškripnutia obsahu pruhu v oblasti zúženia pruhu To už je situácia, ktorej je potrebné sa vyhnúť. Týmto spôsobom môžu vzniknúť potenciálne nebezpečné zdravotné problémy. Z tohto dôvodu je potrebné pruh operovať.

Pruh je možné operovať klasickou otvorenou operačnou technikou alebo laparoskopickou operáciou, teda zatvorene, miniinvazívne s použitím kamery a tenkých inštrumentov. Výhodou laparoskopickej operácie je menšia pooperačná bolestivosť, menšia spotreba analgetiík, lepší kozmetický výsledok a rýchlejší návrat k bežnej fyzickej aktivite. Vo všeobecnosti je laparoskopická operácia preferovaný spôsob oproti otvorenej technike. Rozhodnutie o type operácie je ale plne v kompetencií chirurga po zvážení prínosu a rizík konkrétnej operačnej techniky.

Ak vás trápi vyklenutie alebo na brušnej stene, máte bolesti brucha, pri zvýšenom brušnom tlaku sa vyklenutie zväčšuje, prípadne pociťujete podobné problémy objednajte sa na vyšetrenie.

V Arthromede vás môžeme zbaviť prietrže rôznymi spôsobmi operačnej liečby klasickou otvorenou technikou alebo laparoskopicky.

Máte už váš termín?

Zavolajte nám na 0915 88 77 11 alebo sa objednajte online.