Operácia dupuytrenovej kontaktúry

Dupuytrenova kontraktúra je ochorenie ktoré postihuje väzivové vlákna v dlani a prstoch ruky, takzvanú palmárnu aponeurózu. Pri jej postihnutí dochádza k zhrubnutiu a zmršťovaniu jej vlákien s čím je spojený vznik podkožných uzlov a pruhov obmedzujúcich hybnosť prstov. Častejšia je u manuálne pracujúcich ľudí , diabetikov, reumatikov a podobne, ale postihnúť môže kohokoľvek. Jej presná príčina však nie je známa. Vznik Dupuytrenovej kontraktúry nie je náhly, ale ide o dlhodobý proces ktorý sa vyvíja aj niekoľko rokov a pacient ho môže spočiatku prehliadnuť. Začína sa vznikom nebolestivého uzla na dlani, ktorý sa postupne rozširuje k jednému alebo viacerým prstom a postupne bráni ich pohybu. Keďže nepoznáme presnú príčinu ochorenia nevieme mu ani predchádzať a jedinou účinnou liečbou je operácia, pri ktorej sa jednotlivé uzly, pruhy a zrasty uvoľnia od okolia.

Máte už váš termín?

Zavolajte nám na 0915 88 77 11 alebo sa objednajte online.