Artroskopická stabilizácia ramena

Vykĺbenie (luxácia) ramena je pomerne časté poranenie, pričom najčastejšie býva rameno vykĺbené dopredu. Pokiaľ dôjde k vykĺbeniu len jeden krát a po správnej konzervatívnej liečbe sa už nezopakuje je všetko v poriadku, problém nastáva ak je vykĺbenie opakované. Môžeme potom hovoriť o nestabilite ramena.

Príčina môže byť poúrazová ale aj neúrazová. Príčinou úrazovej luxácie je pôsobenie veľkej sily v nepriaznivom smere v dôsledku ktorej dochádza s poškodeniu inak zdravých väzivových prípadne kostených štruktúr, ktoré stabilizujú rameno. V prípade netraumatických opakovaných luxácií existujú faktory, ktoré zvyšujú riziko vykĺbenia ramena ide napríklad o vrodenú laxicitu (voľnosť) väzivových štruktúr, hypermobilitu kĺbov a podobne.

Pri vykĺbení ramena dochádza najčastejšie k vzniku Bankartovej lézie, čo je vlastne poškodenie prednej časti labra (väzivového okraja jamky lopatky) pričom sa toto labrum odtrhne od okraja kosti. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k poškodeniu kosti spolu s labrom. Pri tomto poranení sa pacienti sťažujú na nestabilitu ramena, pocit že rameno ide vyskočiť, v horšom prípade dochádza k opakovaným vykĺbeniam ramena aj pri bežných činnostiach. V prípade takýchto ťažkostí je indikovaná artroskopická stabilizácia ramena refixáciou poškodeného kĺbneho puzdra a labra v mieste jeho úponu na kĺbu jamku.

Máte už váš termín?

Zavolajte nám na 0915 88 77 11 alebo sa objednajte online.