Artroskopia ramena – Sutúra rotátorovej manžety ramena

Rameno je kĺb s najväčším rozsahom pohybu v ľudskom tele, čo je jeho výhodou, vďaka ktorej môžeme hýbať hornými končatinami vo veľkom rozsahu, zároveň je ale v dôsledku tejto vlastnosti náchylný na úrazy, najmä na vykĺbenie a poškodenie svalov rotátorovej manžety, ktoré sa upínajú do oblasti hlavy ramennej kosti. Rotátorová manžeta je súhrnné označenie pre svaly, ktoré odstupujú z lopatky a upínajú sa na hlavu ramennej kosti. Tieto svaly zabezpečujú správnu polohu hlavy ramennej kosti voči kĺbovej jamke lopatky (glenoid) a majú dôležitú funkciu pri započatí pohybov a ich koordinácií oblasti ramenného pletenca.

Príčinou poškodenia bývajú rôzne úrazy pri športe alebo pri pádoch, pri ktorých dochádza k prudkému a neočakávanému pohybu v ramene. Vo vyššom veku dochádza k poraneniu rotátorovej manžety aj v dôsledku postupného degeneratívneho poškodenia šliach, ktoré sa trú o okolité štruktúry, najmú nadpleckový výbežok lopatky – Acromion.

Poškodenie šliach rotátorovej manžety sa prejavuje najčastejšie bolesťami, obmedzeným rozsahom pohybu a znížením svalovej sily ramena. Roztrhnutie rotátorovej manžety diagnostikujeme klinickým vyšetrením, a zo zobrazovacích metód je potrebné urobiť RTG vyšetrenie ramena, prínosom býva sonografické vyšetrenie ramena a vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Poranenie rotátorovej manžety liečime operačne artroskopicky prifixovaním odtrhnutej šľachy na pôvodné miesto odkiaľ sa odtrhla. Nevyhnutné býva následné znehybnenie ramena v ortéze a následne rehabilitácia.

Máte už váš termín?

Zavolajte nám na 0915 88 77 11 alebo sa objednajte online.