Arthromed s.r.o, B.Bullu 15, 036 08 Martin 0915 88 77 11
späť

Pokyny pred a po operačnom zákroku

Pokyny pred operačným zákrokom

Na hospitalizáciu si so sebou prosím prineste:
  • zdravotnú dokumentáciu a výsledky predoperačných vyšetrení
  • ortopedickú pomôcku ( ortéza, barly a pod.), ak tak určil náš ambulantný lekár
  • pohodlné oblečenie
  • prezuvky

Je potrebné oholiť si časť tela, kde bude vykonaný operačný zákrok ( koleno / lakeť – 15 cm nad a 15 cm pod úrovňou kĺbu po celom obvode, rameno- oblasť pleca a podpazušie, členok, noha – oblasť členku a dolnej časti predkolenia

Od 24:00 musíte byť nalačno – nič nejedzte ani nepite žiadne tekutiny

Je potrebné, aby ste si zaistili odvoz z nášho zdravotníckeho zariadenia (čas Vášho odchodu určí ošetrujúci lekár). V žiadnom prípade nemôžte po operácií viesť motorové vozidlo!

Všeobecné pokyny po operačnom zákroku

Po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia môžete postupne jesť a piť tekutiny, odporúčame ľahko stráviteľné jedlá.

Nešoférujte!

V deň operácie nevykonávajte aktivity, ktoré si vyžadujú sústredenosť a koncentráciu

Pokiaľ možno nemanipulujte s krycím obväzom alebo náplasťami do kontroly

Operované miesto nekúpte ani nesprchujte.

Operačné rany nemôžu byť v kontakte s vodou, kozmetikou, alebo s vonkajším prostredím pre možné riziko infekcie. Ak sa tak náhodou stane rany pretrite alkoholovým dezinfekčným prostriedkom a prelepte náplasťou. Platí pravidlo kým sú v rane stehy, rana má byť prekrytá.

Operované miesto chlaďte vreckom s ľadom, prípadne gélovým chladiacim vreckom – chladné predmety vždy prikladajte len cez obväz, prípadne uterák, nikdy nie priamo na kožu!

Naordinované peky užívajte podľa odporučenia ošetrujúceho lekára.

V prípade neprimeraných bolestí a opuchu končatiny nás kontaktuje na t.č. 0915 88 77 11

Na pooperačnú kontrolu sa prosím dostavte v dohodnutom termíne.

Po artroskopií kolena

Snažte sa cvičiť prstami na nohe, v členku a napínať stehenný sval – svalová pumpa podporuje prekrvenie končatiny, znižuje riziko tvorby krvných zrazenín v cievach a podporuje hojenie tkanív.

Na neoperovanej končatine noste počas celého dňa antitrombotickú pančuchu, ktorú si na noc zložíte a nasledujúce ráno, ešte na lôžku, opätovne na končatinu navlečiete. Pančuchu noste do 1. pooperačnej kontroly.

Počas chôdze sa vyhýbajte odrazom, doskokom, drepu, kľačaniu na operovanom kolene.

Nesnažte sa počas chôdze držať koleno vo fixovanom postavení, ak tak neurčí Váš ošetrujúci lekár.

Počítajte s možným pooperačným opuchom kolena – v prípade výrazného tlaku obväzu z dôvodu opuchu krycí obväz zložte a operačné rany prekryte rýchlonáplasťou.

Po artroskopií ramena

Po prepustení z nášho zdravotníckeho zariadenia oddychujte niekoľko hodín s trupom vo vyvýšenej polohe

Počas spánku taktiež využívajte vyvýšenú polohu trupu. Nespite na operovanom ramene

Snažte sa cvičiť prstami na ruke a v lakti – svalová pumpa podporuje prekrvenie končatiny, znižuje riziko tvorby krvných zrazením v cievach a podporuje hojenie tkanív

Ak určí ošetrujúci lekár, môžete vykonávať jemné a pomalé pohyby v ramene po úroveň horizontály

V prípade fixácie ramena na ramennej ortéze cvičte len prstami na ruke a nemanipulujte s naloženou ortézou

V operovanej končatine nenoste žiadne bremená

Počítajte s možnými bolesťami a pooperačným opuchom v oblasti ramena.

Po stabilizačnej operácii kolena (plastika skríženého väzu /sutúra menisku)

Po prepustení z nášho zdravotníckeho zariadenia oddychujte niekoľko hodín s dolnou končatinou v horizontálnej polohe

Snažte sa cvičiť prstami na nohe, v členku a napínať stehenný sval – svalová pumpa podporuje prekrvenie končatiny, znižuje riziko tvorby krvných zrazenín v cievach a podporuje hojenie tkanív.

Na neoperovanej končatine noste počas celého dňa antitrombotickú pančuchu, ktorú si na noc zložíte a nasledujúce ráno ešte na lôžku, opätovne na končatinu navlečiete. Pančuchu noste do 1. pooperačnej kontroly.

Ak Vám ošetrujúci lekár neodporučí inak ponechajte koleno fixované v stabilizačnej ortéze počas chôdze a v spánku, v prípade oddychovania v horizontálnej polohe, keď máte končatinu pod kontrolou, môžete uvoľniť fixačné popruhy ortézy a nechať v nej končatinu voľne položenú

Počas chôdze používajte barly na odľahčenie operovanej končatiny. Vyhýbajte sa prudkým pohybom, odrazom, doskokom a pod.