Arthromed s.r.o, B.Bullu 15, 036 08 Martin 0915 88 77 11
späť

Poškodenie chrupavky v členku

Poškodenie členkovej chrupavky môže spôsobovať bolesť a výrazné obmedzenie hybnosti a funkcie členka. Tieto poškodenia zahŕňajú chrupavku aj kosť pod chrupavkou. Pri takomto poškodení členka môže dôjsť k vzniku voľných teliesok v kĺbe – tzv. kĺbnych myšiek, ktoré spôsobujú bolesti a obmedzenie hybnosti kĺbu, rovnako pri opakovaných poškodeniach môžu vzniknúť osteofyty, alebo výrastky v kĺbe, ktoré spôsobujú bolesti a zhoršenie hybnosti kĺbu. Príčinou poškodenia chrupaviek môžu byť úrazy ktoré vedú k čiastočnému, alebo úplnému oddeleniu chrupavky od kosti prípadne odlomenie aj s časťou kosti. Druhou možnou príčinou je disekujúca osteochondróza členkovej kosti, pri ktorej dochádza k poškodeniu chrupavky členka bez predchádzajúceho úrazu.

V Arthromede vám ponúkame viaceré možnosti biologickej liečby poškodenia chrupaviek členka ako napríklad viskosuplementáciu liečbu Orthokin-om, a možnosti operačnej artroskopickej liečby členka.