Arthromed s.r.o, B.Bullu 15, 036 08 Martin 0915 88 77 11
späť

Odstránenie osteosyntetického materiálu

Niektoré druhy zlomenín vyžadujú operačného riešenie, pri ktorom sa kostné úlomky pre zabezpečenie optimálneho priebehu hojenia fixujú pomocou rôznych typov osteosyntetického materiálu ( skrutky, dlahy, drôty a pod.). Po zahojení zlomeniny je často krát potrebné tento osteosyntetický materiál operačne odstrániť.