Arthromed s.r.o, B.Bullu 15, 036 08 Martin 0915 88 77 11
späť

Artroskopia všeobecne

Artroskopia je moderná vyšetrovacia a súčasne liečebná metóda používaná pri diagnostike a liečbe poranení a ochorení končatinových kĺbov. Pri artroskopií zavádzame do kĺbu optický prístroj – artroskop, ktorý je napojený na videokameru, ktorá sníma obraz z operovaného kĺbu. Artroskop sa zavádza do kĺbu z malého kožného rezu dĺžky 1 cm, čo má aj kozmetický efekt pre pacienta ( po operácii zostáva len malá jazva). Obraz prenášaný z vnútra kĺbu cez videokameru sleduje operatér na videomonitore.

Všetky vnútrokĺbne poškodenia a ochorenia môžu byť okamžite ošetrené pomocou špeciálnych mikroinštrumentov, ktoré sú do operovaného kĺbu zavádzané cez druhý vstup ( kožný rez takisto len dĺžky 1 cm). Tieto miniinvazívne operačné techniky nám umožňujú prehliadnuť a ošetriť celý kĺb. V súčasnosti máme k dispozícii široké spektrum artroskopických inštrumentov s rôznym tvarovaním, zahnutím a koncovou časťou, ktorá mám umožňuje šetrne ošetriť aj menej dostupné vnútrokĺbové štruktúry. Kvalitné artroskopické inštrumentárium nám súčasne umožňuje skrátiť dĺžku trvania operačného výkonu.

Pacienti po operácii majú len minimálne bolesti, ktoré v prvých hodinách tlmíme analgetikami. Minimálny operačný prístup ( 2 ranky s dĺžkou spolu 2 cm) výrazne znižuje riziko vzniku infekcie pri operácii, urýchľuje hojenie a umožňuje včasnú mobilizáciu pacienta po operácii.

Výhody artroskopie:

 • malé operačné rany - dobrý kozmetický efekt
 • krátke trvanie operačného výkonu
 • menšia pooperačná bolesť
 • znížené riziko infekcie
 • presná diagnostika vnútrokĺbneho poškodenia
 • rýchlejšie hojenie a rehabilitácia
 • rýchla mobilizácia pacienta po operácii ( do 2 hodín)

Komplikácie pri artroskopii

Ako každú operáciu aj artroskopiu kolena môžu sprevádzať isté komplikácie. Mnohé z týchto komplikácií vznikajú v dôsledku rizikových faktorov, ktoré sú prítomné u pacienta už predoperačne. O týchto rizikových faktoroch je nutné informovať ošetrujúceho lekára.

Najčastejšie sa jedná o tieto faktory:
 • poruchy zrážania krvi a náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín
 • prekonaná trombóza, alebo embólia
 • používanie hormonálnych preparátov, antikoncepcie u žien
 • obezita
 • diabetes
 • dna
 • psoriáza
 • iné prekonané ochorenia
Komplikácie artroskopie môžu vzniknúť pri samotnom operačnom výkone, sú to najmä
 • komplikácie pri anestézií
 • alergické reakcie
 • nadmerné krvácanie
 • poškodenie / zlomenie inštrumentária
Komplikácie môžu vzniknúť aj pooperačne, môže vzniknúť:
 • nadmerné krvácanie z operačnej rany
 • infekcia rany a operovaného kĺbu
 • trombóza žíl a pľúcna embólia
 • obmedzenie hybnosti kĺbu
 • poruchy kožnej citlivosti v oblasti kĺbu
 • algoneurodystrofický syndróm (Sudeckov syndróm)