Arthromed s.r.o, B.Bullu 15, 036 08 Martin 0915 88 77 11
späť

Artroskopia ramena

Rameno je kĺb s najväčším rozsahom pohybu v ľudskom tele, čo je jeho výhodou, vďaka ktorej môžeme hýbať hornými končatinami vo veľkom rozsahu, zároveň je ale v dôsledku tejto vlastnosti náchylný na úrazy, najmä na vykĺbenie a poškodenie svalov rotátorovej manžety, ktoré sa upínajú do oblasti hlavice ramennej kosti, je to druhý najčastejšie artroskopovaný kĺb.

Impingement syndróm a burzitída ramena

Burzitída ramena je zápal synoviálnej burzy (mazového vačku), štruktúry, ktorá pôsobí ako malá poduška nachádzajúca sa v okolí kĺbu, kde znižuje trenie medzi šľachami a kosťou. Burzitída ramena sa prejavuje bolesťami v hornej a prednej časti ramena a ťažkosťami s pohybom ramena. Bývajú nočné bolesti ramena, pacient nedokáže spať na postihnutej strane. Príčinou býva subakromiálny impingement syndróm. Čo je zúženie priestoru pod akromiom (nadpleckovým výbežkom lopatky) a samotnou hlavicou ramennej kosti. Pri výraznom zúžení a dlhodobom dráždení môže dôjsť k poškodeniu rotátorovej manžety.

Impingement syndróm môže nastať v dôsledku geneticky daného tvaru nadpleckového výbežku, ktorý zužuje uvedený priestor. Druhou príčinou býva dlhodobé preťažovanie pri vykonávaní činností nad hlavou, napr. pri práci alebo športe. Tento syndróm môže vzniknúť po predchádzajúcom úraze ramena, pri ktorom sa poškodí rotátorová manžeta alebo subakromiálna burza, dôjde k zakrvácaniu do uvedených štruktúr a pri hojení môže dôjsť k postupnému zúženiu priestoru a bolestiam. Liečba subakromiálneho impingement syndrómu začína konzervatívne, to znamená protizápalovými liekmi, obstrekmi kortikoidmi s anestetikami a rehabilitáciou. U mnohých pacientov však táto liečba nevedie k vyliečeniu ťažkostí. Vtedy pristupujeme k operačnej liečbe, kedy sa artrospopicky odstraňuje zápalovo zmenená subakromiálna burza a zrasty. Pri zúžení subakromiálneho priestoru kvôli nepriaznivému tvaru a výrastkom sa odbrúsi spodná časť nadpleckového výbežku, čím sa dosiahne zväčšenie subakromiálneho priestoru.

Opakované vykĺbenie (luxácia) ramena

Pri recidivujúcej, alebo opakujúcej sa luxácií ramena dochádza k opakovanému vykĺbeniu ramena. Príčina môže byť poúrazová ale aj neúrazová. Príčinou úrazovej luxácie je pôsobenie veľkej sily v nepriaznivom smere v dôsledku ktorej dochádza s poškodeniu inak zdravých väzivových prípadne kostených štruktúr, ktoré stabilizujú rameno. V prípade netraumatických opakovaných luxácií existujú faktory, ktoré zvyšujú riziko vykĺbenia ramena ide napríklad o vrodenú laxicitu (voľnosť) väzivových štruktúr, hypermobilitu kĺbov a podobne. Opakované vykĺbenie ramena sa lieči artroskopickou refixáciou poškodeného kĺbneho puzdra v mieste jeho úponu na kĺbu jamku (labrum glenoidale)