Arthromed s.r.o, B.Bullu 15, 036 08 Martin 0915 88 77 11
späť

Artroskopia kolena

Koleno je najkomplexnejší kĺb v ľudskom tele a preto je aj jedným z najčastejšie poranených a operovaných kĺbov.

Najčastejšou indikáciou na artroskopiu kolena sú:

  • poškodenie meniskov
  • poškodenie predného skríženého väzu
  • poškodenie chrupaviek
  • chronické zmeny kolena s opakovaným výpotkom (voda v kolene)
  • vykĺbenie jabĺčka

Poškodenie chrupavky kolena

Kĺbna chrupavka je komplexné tkanivo, ktoré je schopné opakovane odolávať tlakovým silám, ale nemá schopnosť úplnej regenerácie ani pri malom poškodení. Zdravé fungovanie akéhokoľvek kĺbu závisí na stave jeho chrupaviek. Bez kĺbnej chrupavky alebo pri jej značnom poškodení nastane artróza, je to degeneratívny proces kĺbu, ktorý je bolestivý a limitujúci aktivitu daného kĺbu. Poškodenia kĺbnej chrupavky sú čím ďalej tým častejšie v dôsledku zvyšujúcej sa športovej aktivity a čoraz aktívnejšiemu životnému štýlu. Diagnostika takéhoto poškodenia je komplexná. Degeneratívne (dlhodobé) poškodenia sú fyziologické s pribúdajúcim vekom a sú klasifikované podľa stupňa poškodenia chrupavky.

Osteochondrálne (zmiešané poškodenia chrupavky s kosťou nachádzajúcou sa pod chrupavkou) poškodenia kolena postihujú celú hrúbku chrupavky a ich príčinou býva úraz. Toto poškodenie môže byť samostatné, alebo môže byť súčasťou poškodenia viacerých štruktúr kolena spolu s meniskami alebo väzmi.

Príznakom poškodenia chrupavky môže byť bolesť kolena a jeho opakované náplne (voda v kolene). V prípade akútneho úrazového poškodenia chrupavky môže spôsobiť náplň kolena výrazné poškodenie funkcie kolena. So zvyšujúcou sa plochou poškodenia chrupaviek sa príznaky zvyknú zhoršovať. Anamnéza a klinické vyšetrenie napovedá o diagnóze. Definitívnu diagnózu zvyčajne pomáha stanoviť vyšetrenie magnetickou rezonanciou, v prípade pokročilých dlhodobých zmien RTG vyšetrenie. Liečba poškodenia chrupaviek môže byť konzervatívna a operačná podľa charakteru konkrétneho prípadu.

V Arthromede používame najnovšie metódy biologickej liečby poškodenia chrupaviek viskosuplementačnú liečbu, liečbu Orthokin-om a rôzne spôsoby chirurgickej liečby poškodenia chrupaviek a artrózy.

Poškodenie menisku

Roztrhnutie alebo poškodenie menisku je pomerne časté poškodenie kolena. V každom zdravom kolene sú za fyziologického stavu 2 menisky jeden vnútorný ( mediálny a jeden laterálny) Roztrhnutie menisku môže byť bolestivá a značne obmedzujúca aktivitu človeka. Najčastejšie sú poškodenia meniskov pri kontaktných športoch ako je futbal, hokej, alebo pri športoch s častou zmenou smeru pohybu ako napr. basketbal alebo hádzaná. Poškodenia meniskov sú častejšie u starších osôb, pretože meniskus s vekom stráca pevnosť a pružnosť, čo vedie k nižšej odolnosti proti poškodeniu. Viac ako 40% osôb nad 65 rokov má poškodený meniskus, aj keď nie všetkým toto poškodenie spôsobuje ťažkosti. Príznaky poškodenia menisku sú bolesť kolena, opuch, pocit bolestivého prasknutia v kolene pri roztrhnutí menisku, nemožnosť zohnúť alebo vystrieť koleno, alebo blok kolena, pri ktorom je koleno bolestivo fixované v jednej polohe. Pri diagnostike sa využíva najmä klinické vyšetrenie a zo zobrazovacích metód predovšetkým magnetická rezonancia.

V Arthromede vyriešime váš problém s meniskami rôznymi metódami neoperačnej a operačnej liečby.

Vykĺbenie jabĺčka, bolesti jabĺčka

Bolesť v oblasti femoropatelárneho kĺbu (pod jabĺčkom) je väčšinou dôsledkom viacerých faktorov ako napríklad nerovnováhy svalových síl pôsobiacich na koleno, poškodenia kĺbnej chrupavky v oblasti jabĺčka a stehnovej kosti pod jabĺčkom, zmien v anatómií kĺbu a iných. Najčastejšou príčinou bolestí v uvedenej oblasti sú patelárny syndróm, nestabilita jabĺčka, poškodenie chrupavky jabĺčka. Najpôsobivejším príkladom nestability jabĺčka je akútne vykĺbenie jabĺčka pri ktorom jabĺčko vykĺzne so svojej obvyklej pozície v žliabku stehnovej kosti, spravidla sa jabĺčko samo dostane do správnej polohy pri vystretí kolena. Pri vykĺbení jabĺčka zvyčajne dochádza k  poškodeniu väzivových štruktúr na vnútornej strane jabĺčka (mediálne patelofemorálne ligamentum) ktoré je hlavným stabilizátorom jabĺčka z vnútornej strany kolena. Základným predpokladom pre úspešnú liečbu bolesti v oblasti jabĺčka je správne zhodnotenie klinických príznakov, bolestí a rôznych zobrazovacích vyšetrení pre správne pochopenie príčiny bolesti a nastavenie správnej liečby.

V Arthromede vám poskytneme komplexnú diagnostiku a liečbu bolestí a nestability v oblasti jabĺčka.