Arthromed s.r.o, B.Bullu 15, 036 08 Martin 0915 88 77 11
späť

Náš tím

Centrum ortopédie a chirurgie, ambulancia a pracovisko jednodňovej chirurgie

Arthromed s.r.o, B.Bullu 15, 036 08 Martin

Chirurgická ambulancia

poliklinika Senium / 2. poschodie, Prieložtek 1, 036 01 Martin

Ortopedická ambulancia Senium

poliklinika Senium / 4. poschodie, Prieložtek 1, 036 01 Martin