Arthromed s.r.o, B.Bullu 15, 036 08 Martin 0915 88 77 11
späť

Orthokin

Liečebná metóda ORTHOKIN - liečba vlastnou krvou

Už niekoľko rokov je používaná unikátna metóda liečby poškodenia kĺbových chrupaviek, zápalov šliach, kĺbových obalov a poranení svalov a šliach. Vďaka metódam molekulárnej ortopédie boli bližšie preskúmané biologické príčiny poškodzovania chrupaviek. Bielkovina interleukín-1 ( IL-1 ) hrá pri vzniku tohto poškodenia veľmi dôležitú úlohu. Pacientom s poškodenými chrupavkami sa tvorí priveľa IL-1, ktorý poškodzuje chrupavku. Následkom toho prirodzený tlmič nárazov v kĺbe stráca svoju funkciu a dochádza tak ku poškodzovaniu ďalších štruktúr kĺbu. Táto moderná metóda je založená na aplikácii biologického protihráča interleukínu-1 – antagonistu receptoru pre IL-1 ( IL-1 Ra ) priamo do poškodeného kĺbu, čím dochádza ku zastaveniu deštrukcie chrupaviek a stimulácii regeneračných procesov. Liečebná metóda ORTHOKIN využíva princíp rozmnoženia IL-1 Ra z Vašej vlastnej krvi v laboratórnych podmienkach a jeho následnej aplikácii do kĺbu.

Pripravený roztok prirodzených ochranných proteínov ORTHOKIN:

  • zmierňuje bolesť
  • zlepšuje pohyblivosť
  • blokuje ďalšie poškodenie kĺbu
  • stimuluje hojenie a regeneráciu tkanív

Príprava séra:

Krv sa odoberá pacientovi zo žily na hornej končatine do 6 špeciálnych EOT striekačiek. Guličky prítomné v striekačke zabezpečia vytvorenie ochranných proteínov. Krv sa inkubuje pri teplote 37 st. 6-9 hodín. Následný proces centrifugácie oddelí čisté sérum s proteínmi od krvných elementov. Individuálne pripravené sérum sa naplní do aplikačných striekačiek. Vysoko koncentrovaný roztok telu vlastných proteínov sa aplikuje do kĺbu, poraneného svalu alebo šľachy zvyčajne 1 x týždenne.

Indikácie liečby

  • poškodenie chrupaviek I. – III. stupňa
  • zápaly šliach a šľachových obalov
  • poranenia svalov a šliach
  • reumatické postihnutie pohybového aparátu

Naše zdravotnícke zariadenie ako jedno z mála pracovísk na Slovensku získalo oprávnenie a licenciu na aplikáciu tejto liečebnej metódy. Metódu sme začali používať ako prvé pracovisko na strednom Slovensku od júna 2009.

Viac informácií na www.orthokin.sk