Arthromed s.r.o, B.Bullu 15, 036 08 Martin 0915 88 77 11
späť

Čo si so sebou priniesť na vyšetrenie

Rovnako ako Vy aj my chceme, aby bola vaša liečba čo najefektívnejšia. Celý proces diagnostiky a liečby je možné zrýchliť a spresniť ak si prinesiete so sebou na vyšetrenie:

  • Čo najviac výsledkov, ktoré máte k dispozícii vo vzťahu k Vášmu zdravotnému problému
  • Záznamy z prípadných predchádzajúcich vyšetrení týkajúcich sa Vášho problému
  • RTG snímky, výsledky CT, Magnetickej rezonancie, denzitometrie, sonografického vyšetrenia ktoré máte z minulosti
  • Zoznam liekov, výživových doplnkov ktoré užívate, informácie o Vašich alergiách
  • Výmenný lístok od odosielajúceho lekára pokiaľ nejde o kontrolu alebo akútny stav
  • Kartičku poistenca